Hello HTML5.1!

Met de aanbeveling van HTML5.1 in zicht voor eind van dit jaar, namen we een duikje in de nieuwe mogelijkheden in vergelijking met zijn voorloper. De grootste peilers zijn de toevoeging van de picture-tag, betere formulieren en spellingscontrole.

<picture>

Responsive design made easier: check! In HTML5.1 is er in principe geen CSS of Javascript-code meer nodig om beelden te verwerken in responsive websites. De browser zal de meest geschikte bron kiezen op basis van de huidige lay-out van de pagina en het apparaat waar de afbeelding op zal weergegeven worden.

<input type="url">

Browsers zullen dit veld nog steeds als een gewone text box aanzien, met toevoeging dat er bij de validatie rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld slashes en periods. Verder wordt er gecontroleerd of het top-level domein geldig is.

<input type="tel">

Telefoonnummers verschillen over heel de wereld, wat het moeilijk maakt om een nauwkeurige notatie te garanderen, op uitzondering dat er alleen nummers en misschien een plusteken aanwezig zijn. Dit veld is wel handig op mobiele devices, aangezien de meeste toestellen voor een numeriek toetsenbord zorgen. Lekker snel, because time is money.

<input type="search">

Coders onder ons, voelt al veel beter aan dan <input type="text"> om een zoekveld aan te maken, don't you agree? De rendering van dit veld verloopt hetzelfde als bij een normaal textveld, tot het moment dat je begint te typen. Dan zie je namelijk een klein kruisje verschijnen, wat toch wel typerend is aan een zoekveld de laatste jaren. En het heeft ook een functie uiteraard, hiermee kan je in een klik het zoekveld leegmaken. En voor de alleszienden onder ons: op mobile zal op je keyboard in plaats van een 'go' button een 'search' button tevoorschijn komen.

<element spellcheck="true|false">

Wanneer de spellcheck boolean op 'true' staat, wordt er aangegeven dat dit HTML element moet gecontroleerd worden op spel- en taalfouten.